Askerlik Yaşı Hesaplama, Kaç Yaşında Askere Gidilir

Askerlik Yaşı Hesaplama

Askerlik yaşı, resmi doğum tarihinize göre yani nüfusa kayıtlı olunan yaşa göre belirlenmektedir. 20 yaşına giren tüm erkek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları askerlik yapmaya mecburdur. 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 3. Maddesinde askere gitme yaşı açık bir şekilde belirtilmiştir.

Erkek bir vatandaş 20 yaşına girdiği yılın Ocak ayının ilk gününden itibaren askerlik görevini yerine getirmelidir. 20 yaşına giren her erkek Türk vatandaşının askerlik yoklaması, muayene ve sevk işlemleri başlar ve celp dönemleri açıklanır.

Askerlik; herhangi bir ülkede belirli bir yaşa erişmiş olan vatandaşların zorunlu olarak, belirli bir süre boyunca orduda görev yapması veya belirli bir süre meslek olarak askerlik yapmasıdır. Vatani görev olarak değerlendirilen askerlik yaşı bazı faktörlere göre değişiklik gösterir ancak bir taban yaşı mevcuttur. Askerlik yaşı hesaplama konusu bu nedenle her dönem gündemini korumaktadır. Askere gidilecek en erken ve en geç yaş da merak edilen konular arasındadır.

Askere En Erken ve En Geç Kaç Yaşında Gidilir?

Bir erkeğin askere gidebileceği en erken yaş 20'dir.

 • Öğrenciliğe devam eden liseliler için 22 yaş sınırı,
 • Meslek liseliler için 25 yaş,
 • Yüksekokul için 28 yaş,
 • Lisans için 28 yaş,
 • Lisansüstü için 28 yaş,
 • Doktora için 35 yaş sınırı vardır.
 • Öğrenciliğim nedeniyle askerliğimi kaç yaşına kadar erteletebilirim?

   

  7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi kapsamında; lise veya dengi okullarda öğrenim görenler 22 yaşını, fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenler 28 yaşını, yurt içinde veya yurt dışında dil öğrenimi, yüksek lisans öğrenimi görenler 32 yaşını, ihtisas, sanatta yeterlik veya doktora öğrenimi görenler ise 35 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar askerliklerini erteletebilirler.

 • Lise mezunuyum, mesleki eğitim merkezinde eğitim görmekteyim. Askerliğimi erteletebilir miyim?

   

  7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi 2’nci fıkra a bendi gereğince; mesleki eğitim merkezleri ile meslek okullarında eğitim görenlerin askerlikleri, 22 yaşını geçmemek üzere kurs veya okulun bitiş tarihine kadar ertelenir. Lise ve daha üst seviyede bir öğrenim kurumundan mezun olanların mesleki eğitim merkezleri ile meslek okulu nedeniyle askerlikleri ertelenmez.

 • Çift anadal programına kayıtlıyım. Bir programdan mezun olmama rağmen diğer programdan eğitimim devam etmektedir. Devam etmekte olduğum programdan dolayı askerliğim öğrenciliğim nedeniyle ertelenir mi?

   

  7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi 2’nci fıkra b bendi gereğince; çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin askerlikleri, bir anadal lisans programından mezun olmalarını müteakip, diğer anadal programından eğitimlerine devam ettikleri müddetçe mezun oluncaya kadar 28 yaş sınırı esas alınarak ertelenmektedir.

 • Öğrenim kurumlarından terk, ilişik kesme veya mezun olmam durumunda kaç yaşına kadar ertelememi yaptırabilirim?

   

  7179 sayılı Askeralma Kanunu 20’nci madde 3’üncü fıkrası gereğince yükümlülerin askerlikleri istekleri halinde mezuniyet veya ilişik kesme tarihinden itibaren;

           a) Lise veya dengi okuldan mezun olanların üç yıl,

           b) Mesleki ve Teknik Liselerden mezun olanların altı yıl,

           c) Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile Meslek Yüksekokulundan mezun olanların iki yıl,

           ç) Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanların iki yıl, 

           d) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar bir yıl,  süreyle ertelenir.

  Bu erteleme süreleri; lise veya dengi okul mezunları için 22, mesleki ve teknik lise mezunları için 25, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile meslek yüksekokulu mezunları için 28, dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumu mezunları için 32 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemez.

  Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlara denklik işlemlerini tamamlamaları için ilave bir yıl süre verilir.  

 • Yurt dışında ön lisans/lisans öğrencisiyim. Askerliğimi öğrenciliğimden dolayı erteletmek için ne yapmalıyım?

   

  7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci madde 2’nci fıkrası ç bendi gereğince; yabancı ülkelerde yükseköğrenim gören öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesi, öğrenciliklerinin tanınması şartına bağlıdır. Yetkili makamlar, Millî Eğitim Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerimizdeki eğitim müşavirliği/ataşeliği, eğitim müşavirliği/ataşeliği bulunmadığı takdirde konsolosluklar, konsoloslukların bulunmadığı ülkelerde, bu ülkelere akredite olan yurt dışı temsilciliklerimizdir. Erteleme işleminiz için yurt dışı temsilciliklerimize müracaat etmeniz gerekmektedir.

 • Yurt dışında YÖK tarafından tanınan üniversiteden lisans düzeyinde mezun oldum. Erteleme hakkım var mı?

   

  Askeralma Yönetmeliği’nin 48’inci madde 1’inci fıkrası gereğince; mezuniyet belgesi, yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş Türkçe tercümesinin aslı ve noter onaylı sureti ile askerlik şubesine müracaat ederek erteleme talep etmeniz halinde, 32 yaşını doldurduğunuz yılın sonunu geçmemek şartıyla lisans mezuniyetiniz nedeniyle iki yıl süre ile askerliğiniz ertelenecektir. Erteleme bitim tarihi sonuna kadar denklik işlemleriniz tamamlanmaz ise, denklik işlemlerinizin devam ettiğine dair belge ile askerlik şubesine yeniden müracaat etmeniz halinde bir yıl daha askerliğiniz ertelenecektir. Yurt dışında lisans eğitiminden mezun olanlardan denkliğini onaylatmayanlar yd.sb.adayı olarak silahaltına alınmamakta, askerlik hizmetini er olarak yapmaktadırlar.

 • Türkiye’de ikamet ediyorum, yurt dışındaki bir üniversiteye kayıt yaptırarak uzaktan eğitime başladım. Askerliğimi nasıl erteletebilirim?

   

  Türkiye’de ikamet edip yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptırarak uzaktan eğitim alan yükümlülerin; öğrenci kabul belgesi (acceptance), öğrenci belgesinin aslı ve bu belgelerin yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş ve noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi ve e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu veya yök başkanlığından alınacak “Okul/Kurum Tanıma Belgesi”, ile askerlik şubesine müracaat etmeleri halinde, 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci madde ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen azami yaş sınırı sonuna kadar askerlikleri ertelenir.

 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans veya yüksek lisans seviyesinde mezun olanların erteleme süreleri ne kadardır?

   

  Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olanların ertelemeleri azami 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek şartıyla mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl süreyle, yüksek lisans seviyesinde mezun olanların ertelemeleri azami 32 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek şartıyla mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl süre ile ertelenir. Bu sürenin sona ermesine müteakip denklik işlemleri devam edenlere ilave 1 yıl erteleme daha verilir. Ancak bu süre lisans seviyesinde mezun olanlar için hiçbir şekilde mezuniyet tarihinden itibaren 3 yılı, yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar için hiçbir şekilde mezuniyet tarihinden itibaren 2 yılı geçemez.

 • Yoklama kaçağı/bakaya durumundayım. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 83 madde kapsamında öğrenci affından faydalanarak yükseköğretim kurumuna nasıl yeniden kayıt yaptırabilirim?

   

  Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince; ilgili yükseköğretim kurumundan alacağınız belge ile askerlik şubesine müracaat ederek işlemlerinizi tamamlatmanıza müteakip size verilecek belge ile yükseköğretim kurumuna yeniden müracaat ederek öğrencilik kaydınızı yaptırabilirsiniz. Ancak, yoklama kaçağı/bakaya durumunda olduğunuzdan askerliğiniz ertelenmeyeceğinden öğreniminize askerlik hizmetini tamamlamanızı müteakip devam edebilirsiniz.